Loading...
0 like 0 dislike
46 views

địa điểm nào đào tạo múa bụng thiếu nhi bellydance cơ bản ở thành phố hồ chí minh có tiếng hở mọi người ơi??????

asked in Vấn đề khác by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

heeheee, trung tâm bellydance dạy cho trẻ là ổn nhất hiện giờ luôn đó, em nghe mấy bà chị có con khen ầm ầm à. em thì chưa có gia đình, nhưng em biết địa chỉ chỗ đó. để em cho chị trang web chị vô coi họ tư vấn :http://bellygirls.vn/trung-tam-day-mua-bung-cho-tre-em-thieu-nhi/

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 60 views
0 like 0 dislike
1 answer 81 views
0 like 0 dislike
1 answer 32 views
0 like 0 dislike
0 answers 6 views
0 like 0 dislike
1 answer 23 views
Loading...
...