Loading...
0 like 0 dislike
38 views

Cả nhà có biết chỗ nào bán bếp âm điện từ uy tín không? Em đang tính mua một cái cho nhà em mà em chưa biết phải mua ở đâu cả.

asked in Vấn đề khác by (300 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Chị tham khảo thử bên Malloca đi, em cũng mới mua cái bếp âm điện từ bên đó. Em thấy đợt này có nhiều mẫu đẹp và sang lắm, nhìn mê luôn. Chất lượng thì em đọc review trên mạng thấy nhiều người bảo dùng cũng rất ok. 

answered by (540 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 50 views
0 like 0 dislike
1 answer 44 views
0 like 0 dislike
1 answer 73 views
0 like 0 dislike
1 answer 44 views
0 like 0 dislike
1 answer 55 views
Loading...
...