Loading...
0 like 0 dislike
26 views

e muốn học thêm tay lái vì thi bằng về mà chưa lái được,có anhc hị nào gặp vấn đề như e chưa ạ, ai có học bổ túc tay lái ở đâu rồi giới thiệu cho e với 

asked in Giáo dục by (380 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

mình cũng mới hjc bên https://truongdaotaolaixehcm.com/bo-tuc-tay-lai-xe-oto-so-san/ bên đó thấy tốt á, dihcj vụ ngon mà thích nhất là được găp toàn trai đẹp thôi thích lắm

answered by (280 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 25 views
0 like 0 dislike
1 answer 14 views
0 like 0 dislike
1 answer 45 views
0 like 0 dislike
1 answer 24 views
24 views asked May 4, 2018 in Giáo dục by haithuong (220 points)
0 like 0 dislike
1 answer 29 views
Loading...
...