Loading...
0 like 0 dislike
24 views

Học tiếng Hàn được 3 năm rồi mà giờ mình chưa dám tự tin dịch mấy cái chứng chỉ để làm Hồ sơ đi Du học, cứ sợ sai htooi Anh chị nào rành mảng này thì alo e với nhé?

asked in Giáo dục by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Chắc bạn lo lắng quá thôi chứ cố dịch rồi nhờ ai giỏi hơn ktra lại xem. Nếu bạn thấy cần chuẩn xác thì nên gửi tài liệu qua trung tâm dịch thuật để được chất lượng tốt nhất. http://idichthuat.com chỗ này mình hay dịch tiếng nhật nhưng cũng nhâm các thư tiếng đấy

answered by (200 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 89 views
0 like 0 dislike
1 answer 14 views
0 like 0 dislike
1 answer 37 views
37 views asked Oct 25, 2018 in Vấn đề khác by jasminequang (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 35 views
35 views asked May 14, 2018 in Sức khỏe by trandainam (220 points)
0 like 0 dislike
1 answer 36 views
Loading...
...