Loading...
0 like 0 dislike
34 views

Thấy bây giờ các chị đi học bằng cũng nhiều, e cũngđánh liều đi học b1 nhưng hiện tại chưa biết nên đnăg ký học ở đâu được, có chị nào có địa chỉ uy tín gửi e với nha, e cảm ơn nhièu

asked in Giáo dục by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mình trước đã đăng ký học bên trường đào tạo lái xe hcm này rồi nên bạn có thể qua đó mà đăng ký nè https://truongdaotaolaixehcm.com/đào-tạo-lái-xe-hạng-b1-b2/ 

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 31 views
0 like 0 dislike
1 answer 36 views
0 like 0 dislike
1 answer 26 views
0 like 0 dislike
1 answer 36 views
0 like 0 dislike
1 answer 36 views
Loading...
...