Loading...
0 like 0 dislike
47 views

Mình đang muốn mua bếp điện từ mini lắp trong bếp nhà mình vì bếp cũng nhỏ nên không tiện mua bếp lớn hơn. Mọi người có biết chỗ nào bán bếp điện từ uy tín thì chỉ mình cái nha. Đa tạ mọi người nhiều.

asked in Vấn đề khác by (540 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Hôm trước vào Malloca mua lò nướng mình thấy bên này cũng có kinh doanh bếp điện từ mini như bạn đang tìm đấy, bạn sang showroom tham khảo thử xem. Về uy tín thì khỏi nói nữa, đây là một thương hiệu uy tín được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng mà nên bạn cứ yên tâm.

answered by (300 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 37 views
0 like 0 dislike
1 answer 96 views
0 like 0 dislike
1 answer 38 views
0 like 0 dislike
1 answer 33 views
0 like 0 dislike
1 answer 73 views
Loading...
...