Loading...
0 like 0 dislike
37 views

Mọi người đang chơi Vape dùng hàng nước nào tốt nhỉ, E thấy Vape Việt cũng hay mà tinh dầu việt cũng tốt mà thấy ít người chơi. Không biết hàng vape việt có chỗ nào cũng cấp ce đến tham khảo với

asked in Vấn đề khác by (140 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

bên shop https://shishadientu.com.vn/ thấy bán hàng gì ucngx có, Vape Việt dạo này cũng được ưa chuộng rồi, mà mấy thánh cứ ưu tiên hàng xách tay cho oách thôi chứ hàng Việt cũng tốt chán

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 65 views
65 views asked May 14, 2018 in Sức khỏe by trandainam (220 points)
0 like 0 dislike
0 answers 35 views
35 views asked Oct 9, 2018 in Vấn đề khác by tanhmainguyen (140 points)
0 like 0 dislike
1 answer 105 views
0 like 0 dislike
1 answer 55 views
55 views asked Oct 25, 2018 in Vấn đề khác by jasminequang (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 81 views
81 views asked Jul 20, 2018 in Giáo dục by binh34 (160 points)
Loading...
...