Loading...
0 like 0 dislike
30 views

Mình cần đăng ký làm lại bằng lái xe ở HCm, có bạn nào biết chỗ uy tín để làm ko ạ? À mình hiện vẫn còn giữ hồ sơ gốc nên chắc làm cũng đơn giản thôi đúng k ạ 

asked in Xã hội by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

uh thì có hồ sơ gốc cũng dễ hơn đó bác, bác đem bộ hs đó qua bên trường đào tạo lái xe HCM đây nè https://truongdaotaolaixehcm.com/đào-tạo-lái-xe-hạng-b1-b2/ 

answered by (260 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 52 views
0 like 0 dislike
1 answer 18 views
0 like 0 dislike
1 answer 23 views
0 like 0 dislike
1 answer 14 views
0 like 0 dislike
1 answer 28 views
Loading...
...