Loading...
0 like 0 dislike
44 views

Hello cả nhà, có ai biết đăng ký học sát hạch ô tô B1 ở đâu ngon bổ rẻ k nhỉ? E đang muốn đăng ký mà chưa biết bên nào uy tín, sợ tiền mất mà bằng chưa có nữa 

asked in Xã hội by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Bạn ở đâu nhỉ? mifh chỉ biết ở HCM có trường đào tạo lái xe HCM này thôi https://truongdaotaolaixehcm.com/đào-tạo-lái-xe-hạng-b1-b2/, những chỗ khác thì k rành lắm, b có thể vào tham khải đi

answered by (180 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 47 views
0 like 0 dislike
1 answer 56 views
0 like 0 dislike
1 answer 49 views
0 like 0 dislike
1 answer 52 views
0 like 0 dislike
1 answer 47 views
Loading...
...