Loading...
0 like 0 dislike
32 views

Mọi người ơi cho e hỏi xíu là bằng lái xe sắp hết hạn thì có thể gia hạn thêm được không vậy mọi người? Nếu có thì mình có thể làm thủ tục gia hạn ở đâu ạ? Cảm ơn nhiều 

asked in Xã hội by (160 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

có chứ bạn mà tuỳ theo thời gian hết hạn hay sao á, bạn tham khảo thêm thông tin ở đây nhé https://truongdaotaolaixehcm.com/gia-han-bang-lai-xe-bi-het-han-su-dung/

answered by (160 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 84 views
0 like 0 dislike
1 answer 17 views
0 like 0 dislike
1 answer 28 views
0 like 0 dislike
1 answer 23 views
0 like 0 dislike
1 answer 24 views
Loading...
...