Loading...
0 like 0 dislike
77 views

Cho mình hỏi có đại lý bên nào ở TP Hồ Chí Minh có thể báo giá về loại cảm biến quang của Omron với giá tốt nhất không?
Xếp đang bắt kiếm bảng báo giá đây mà tìm mới được có 2 đơn vị thôi.
Xin giới thiệu thêm nhé

asked in Vấn đề khác by (640 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Các thiết bị điện thì nên mua và lấy báo giá bên Hoàng Phong, không biết bạn có báo giá bên này chưa chứ ở sài gòn nó thuộc top giá tốt nhất đó. http://hoangphong.vn/cam-bien-quang-e3z-ls61-2m/
Cảm biến chính hãng hay bất kì thứ gì đồ điện chính hãng thì nó đều cung cấp cả.

answered by (1.1k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 67 views
0 like 0 dislike
1 answer 124 views
0 like 0 dislike
1 answer 36 views
0 like 0 dislike
1 answer 144 views
0 like 0 dislike
1 answer 30 views
Loading...
...