Loading...
0 like 0 dislike
59 views

Các bác cho mình hỏi hiện nay có cửa hàng hay đại lý nào phân phối khóa cửa điện tử tốt và đảm bảo chất lượng nhất không?

asked in Vấn đề khác by (540 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mình thấy hiện nay cũng có nhiều nơi bán khóa điện tử uy tín lắm mà bạn. Còn nếu bạn chưa biết chọn khóa của hãng nào thì tham khảo thử Imundex, samsung hay Hafele xem sao, mình thấy mấy hãng này ok đó. 

answered by (300 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 73 views
0 like 0 dislike
1 answer 56 views
0 like 0 dislike
1 answer 45 views
0 like 0 dislike
1 answer 38 views
0 like 0 dislike
1 answer 31 views
Loading...
...