Loading...
0 like 0 dislike
68 views

Em đang sống ở quận Tân Bình, em đang có dự định đi bổ túc tay lái oto vì lâu rồi em không lái xe nay quên hết trơn, không biết ở đây có trung tâm nào bổ túc có cho thuê xe không nhỉ? vì nhà có 1 chiếc nhưng chồng hay lái đi làm rồi

asked in Xã hội by (140 points)
reshown by

1 Answer

0 like 0 dislike

Quận Tân Bình thì bạn đến trungt tâm Đồng Tâm đi bạn, ở đây chất lượng tốt, mình thấy thuộc có tiếng ở HCM luôn ấy chứ, bạn cứ tham khảo nha https://truongdaotaolaixehcm.com/bo-tuc-tay-lai-xe-oto-so-san/

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 47 views
0 like 0 dislike
1 answer 24 views
24 views asked May 4, 2018 in Giáo dục by haithuong (220 points)
0 like 0 dislike
1 answer 24 views
0 like 0 dislike
1 answer 29 views
0 like 0 dislike
1 answer 14 views
Loading...
...