Loading...
0 like 0 dislike
106 views

Em muốn học điêu khắc môi nhưng mà vì em vẫn còn làm việc ở công ty nên e không thể tham gia lớp. vậy khong biết có trung tâm nào dạy học điêu khắc môi Online không cho e xin thông tin với ?

asked in Thời trang by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Chị nghe nói bên này có nè http://misstram.edu.vn/khoa-hoc-phun-xam-dieu-khac-chan-may-mat-moi/em thử hỏi xem chất lượng đồ như thế nào chứ dihcj vụ thì bên đây ok lắm

answered by (200 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 64 views
0 like 0 dislike
1 answer 74 views
0 like 0 dislike
1 answer 9 views
0 like 0 dislike
1 answer 43 views
0 like 0 dislike
1 answer 49 views
Loading...
...