Loading...
0 like 0 dislike
84 views

Ở Hải Phòng có cửa hàng nào bán nước rửa bát Nhật Bản không vậy cả nhà? Em đang cần mua mà không biết mua ở đâu đây.

asked in Hôn nhân & Gia đình by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Bạn tìm hiểu thử trên mạng xem có chỗ nào bán không, tại mình thấy mấy sản phẩm của Nhật Bản cũng ít có chỗ bán í. À còn không bạn thử dùng Sunlight trà xanh Nhật Bản xem sao, nhà mình cũng đang dùng loại này, thấy cũng rất ổn đấy. Mấy hôm nhà mình ăn hải sản mình hay dùng loại này để rửa bát lắm, sạch và thơm, không còn mùi tanh nhưng khi rửa bằng những loại nước rửa bát khác.

answered by (240 points)

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers 20 views
20 views asked Oct 24, 2018 in Kinh doanh by minhthuyto (180 points)
0 like 0 dislike
1 answer 148 views
0 like 0 dislike
1 answer 89 views
0 like 0 dislike
1 answer 42 views
0 like 0 dislike
1 answer 39 views
Loading...
...