Loading...
0 like 0 dislike
78 views

Em đang xây nhà, và mấy hôm nay đang tìm hiểu về công nghệ smarthome, nhưng sao thấy có quá nhiều công ty với nhiều công nghệ khác nhau quá. Không biết công ty nào thì xây dựng smarthome hiệu quả nhất nhỉ, em cũng muốn đầu tư 1 xí cho ngôi nhà mình sống nên công ty chất lượng là được ạ

asked in Xã hội by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mình cũng nghĩ giống ban, nhà mình sống thì đầu tư tốt xí để còn dùng lâu dai không ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này. Mình dùng của công ty Acis, thấy chất lượng, ổn định và tiện lợi lắm nè, bạn vào tham khảo thêm nha https://acis.com.vn

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 12 views
12 views asked Mar 19, 2018 in Vấn đề khác by thieutrang (200 points)
0 like 0 dislike
1 answer 25 views
25 views asked May 8, 2018 in Vấn đề khác by truongdo (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 40 views
0 like 0 dislike
1 answer 20 views
20 views asked Feb 6, 2018 in Vấn đề khác by congti (240 points)
0 like 0 dislike
1 answer 29 views
Loading...
...