Loading...
0 like 0 dislike
52 views

Anh chị cho em hỏi là em muốn thi bằng lái xe a1 thì nên đến đâu ạ, em đang sống ở quận 10 thì có cơ sở nào thi gần đây không ạ. Anh chị có thể cho em thông tin địa chỉ cơ sở nào ở quận này không

asked in Xã hội by (240 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Em có thể qua đây nha https://truongdaotaolaixehcm.com/hoc-lai-xe-a1,, trung tâm này có nhiều cơ sở nên em có thể tìm cơ sở nào gần mình thì đăng ký thi nha

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 35 views
35 views asked Jan 15, 2018 in Xã hội by annastasia (140 points)
0 like 0 dislike
1 answer 25 views
0 like 0 dislike
0 answers 30 views
0 like 0 dislike
0 answers 33 views
0 like 0 dislike
1 answer 21 views
Loading...
...