Loading...
0 like 0 dislike
51 views

Ở Hồ Chí Minh mình muốn đổi bằng lái xe a1 sang thẻ nhựa thì có địa điểm nào vậy ạ. Và khi đổi mình cần những giấy tờ nào có phức tạp lắm không cả nhà. Có thể cho em thông tin không?

asked in Xã hội by (260 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Hôm bữa mình đổi ở đây, giấy tờ cũng không nhiều đâu, cái bằng lái với chứng mình là được, còn lại họ sẽ hướng dẫn mình cụ thể. Bạn vào đây xem thông tin liên hệ với bên trung tâm nha https://truongdaotaolaixehcm.com/cap-lai-bang-ho-so-goc-bi-mat/

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 83 views
0 like 0 dislike
1 answer 18 views
0 like 0 dislike
0 answers 10 views
0 like 0 dislike
0 answers 16 views
0 like 0 dislike
1 answer 89 views
Loading...
...