Loading...
0 like 0 dislike
73 views

Anh em có ai đang dùng khóa cửa điện tử của Imundex chưa? Anh em thấy sản phẩm bên đấy thế nào, có uy tín không?

asked in Vấn đề khác by (540 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Nhà mình cũng đang dùng khóa cửa điện tử của Imundex được gần 1 năm rồi đây. Nói chung là thấy sản phẩm bên này khá ok đấy, mẫu mã đẹp, chất lượng cũng ổn, chế độ CSKH cũng tốt nữa, mấy bạn nhân viên chu đáo lắm.

answered by (380 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 40 views
0 like 0 dislike
1 answer 53 views
0 like 0 dislike
1 answer 58 views
0 like 0 dislike
1 answer 37 views
0 like 0 dislike
1 answer 48 views
Loading...
...