Loading...
0 like 0 dislike
58 views

Em đang cần tìm công ty cung cấp công nghệ lắp đặt nhà thông minh không dây, sang tháng nhà em sẽ khởi công, nên giờ em muốn tìm hiểu trước, nhưng tìm trên mạng thấy thông tin quá nhiều khiến em rối quá không biết công ty nào đảm bảo công ty nào không cả. Mọi người có thể tham khảo giúp em không ạ

asked in Công nghệ thông tin by (180 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mình từng tham khảo công ty này, cũng thấy chất lượng tốt đảm bảo nha, có bảo hành đó, bạn thử sang tham khảo xem như thế nào. Thông tin công ty ở đây nè https://acis.com.vn

answered by (220 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 44 views
0 like 0 dislike
1 answer 82 views
82 views asked Feb 25, 2019 in Vấn đề khác by cuongphan (140 points)
0 like 0 dislike
0 answers 84 views
0 like 0 dislike
1 answer 15 views
15 views asked Feb 3, 2018 in Vấn đề khác by kimoanh (120 points)
7 like 0 dislike
9 answers 498 views
Loading...
...