Loading...
0 like 0 dislike
43 views

Hiện nay nếu ở Hồ Chí Minh thì cơ sở nào sát hạch giấy phép lái xe oto b1 uy tín nhất nhỉ, em muốn thi lấy cái bằng, nhưng vì hiên nay cũng nhiều nơi lừa đảo nên em hơi sợ ạ, cả nhà biết đâu thì chỉ cho em nha

asked in Vấn đề khác by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Chị ơi, em thấy bên này ổn nè https://truongdaotaolaixehcm.com/dao-tao-lai-xe-hang-b1-b2/,hôm trước đứa bạn em nó thi bên này, nghe nó bảo chất lượng tốt đó

answered by (160 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 31 views
0 like 0 dislike
1 answer 32 views
0 like 0 dislike
1 answer 39 views
0 like 0 dislike
1 answer 44 views
0 like 0 dislike
1 answer 36 views
Loading...
...