Loading...
0 like 0 dislike
15 views

Chào bà con. Tôi đang có dự định xây mộ gia tộc nhưng chưa có biết nhiều về cái này. Bà con có kiến thức về lĩnh vực này, xin hãy tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn.

asked in Vấn đề khác by (540 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mộ gia tộc thì nên tới Hoa viên nghĩa trang Bình Dương bác ạ. Có rất nhiều gia tộc lớn họ cũng chọn xây ở đó, có cả mấy công ty nổi tiếng nữa, làm việc cực kì uy tín luôn. Bác thử liên hệ anh này nè, làm ở Hoa viên Bình Dương, có gì ảnh sẽ tư vấn cho bác. Anh Tính: 0938 387 376.

answered by (380 points)

Related questions

0 like 0 dislike
2 answers 55 views
0 like 0 dislike
1 answer 30 views
0 like 0 dislike
1 answer 103 views
103 views asked Nov 15, 2017 in Vấn đề khác by thaothao (280 points)
0 like 0 dislike
1 answer 26 views
0 like 0 dislike
1 answer 57 views
Loading...
...