Loading...
0 like 0 dislike
58 views

Em đang dự định học bổ túc lái xe oto, nhưng vì dạo này ông xã em bận công tác nên em không có xe để đăng ký học. Không biết có trung tâm nào có cho thuê xe bổ túc tay lái không nhỉ? Em đang ở quận 5 à. Nếu gần đây thì tốt hơn ạ

asked in Vấn đề khác by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mình thấy bên trung tâm Đồng Tâm có dich vụ cho thuê xe bổ túc đó bạn, rất nhiều dòng xe để bạn chọn nha. Thông tin của khóa bổ túc cũng như trung tâm ở đây nè https://truongdaotaolaixehcm.com/bo-tuc-tay-lai-xe-oto-so-san/

answered by (160 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 26 views
0 like 0 dislike
1 answer 79 views
79 views asked Aug 8, 2018 in Xã hội by thuytien (140 points)
0 like 0 dislike
1 answer 38 views
38 views asked May 4, 2018 in Giáo dục by haithuong (220 points)
0 like 0 dislike
1 answer 32 views
0 like 0 dislike
1 answer 36 views
Loading...
...