Loading...
0 like 0 dislike
60 views

Em vừa vào Sài Gòn làm việc, nên cũng muốn xem bói xem sự nghiệp của em ở đây có phát triển được không ạ. Mọi người có biết địa chỉ coi bói sự nghiệp nào uy tín và chính xác không vậy ạ.

asked in Vấn đề khác by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mình từng xem bên này nè http://wichita-tarot.com/, ở đây xem bài tarot, không quá mê tín nên mình rất thích. Bạn nên xem xét đây nha, mình đến đây lúc nào cũng đông khách đợi cả ấy.

answered by (180 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 101 views
0 like 0 dislike
1 answer 508 views
508 views asked May 10, 2017 in Kinh doanh by thaivien08 (360 points)
0 like 0 dislike
1 answer 70 views
0 like 0 dislike
1 answer 135 views
135 views asked Aug 10, 2017 in Kinh doanh by nguyennguyetni (1.5k points)
0 like 0 dislike
1 answer 2.7k views
Loading...
...