Loading...
0 like 0 dislike
27 views

Mn chỉ giúp e chỗ nào phân phối máy giặt sấy tốt với. Em đang tính mua cái kết hợp cả giặt và sấy luôn cho tiện, vừa tiết kiệm diện tích, vừa tiết kiệm thời gian nữa.

asked in Vấn đề khác by (200 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Ra showroom Malloca đi anh. Vợ chồng em cũng mới mua một cái bên đây tháng trước. Máy chạy êm, giặt sạch đồ lại hút được bụi, lông trên quần áo.

answered by (220 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 46 views
0 like 0 dislike
1 answer 83 views
0 like 0 dislike
1 answer 58 views
0 like 0 dislike
1 answer 51 views
0 like 0 dislike
0 answers 121 views
Loading...
...