Loading...
0 like 0 dislike
40 views

Vc em hết năm nay sẽ dọn ra ở riêng. Nhà thì cũng gần xong rồi. Có diều vc em đang tìm địa điểm bán sàn gỗ để lót sàn nhưng vẫn chưa ra. Do nhà xay để ở lâu dài nên vc e muốn tìm sàn chất lượng, cao cấp xíu để khỏi tốn công sữa chữa sau này. Mn ai biết địa điểm nào giúp vc e với. 

asked in Vấn đề khác by (380 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Anh chị tham khảo bên sàn gỗ An Cường thử xem. Em trước kia có mua mfc bên đây, thấy hàng chất lượng, xài rất bền. Nghe đâu sàn gỗ bên đây cũng rất ok, tuổi thọ lên tới 20, 30 năm lận thì phải.
answered by (540 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 106 views
106 views asked Aug 21, 2018 in Kinh doanh by ALayNguyen (180 points)
0 like 0 dislike
2 answers 75 views
0 like 0 dislike
1 answer 34 views
0 like 0 dislike
1 answer 70 views
0 like 0 dislike
1 answer 35 views
Loading...
...