Loading...
0 like 0 dislike
31 views

Em nghe nhiều người bảo trung tâm Đồng Tâm này là cơ sở dạy học giấy phép lái xe oto b1 chất lượng rất tốt ở Hồ Chí Minh, không biết có đúng không nhỉ mọi người, có ai từng học ở đây không thấy chất lượng nó đúng cao không mọi người.
asked in Vấn đề khác by (260 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Không biết trung tâm Đồng Tâm mà bạn nhắc đến có phải là trung tâm Đồng Tâm này không https://truongdaotaolaixehcm.com/dao-tao-lai-xe-hang-b1-b2, nếu đúng là nó thì đúng rồi bạn, chất lượng ở đây rất tốt, nhân viên cũng rất nhiệt tình, mình đến học ở đây rồi, hài lòng lắm
answered by (240 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 43 views
0 like 0 dislike
1 answer 39 views
0 like 0 dislike
1 answer 36 views
0 like 0 dislike
1 answer 44 views
0 like 0 dislike
1 answer 34 views
Loading...
...