Loading...
0 like 0 dislike
46 views

Em nghe nhiều người bảo trung tâm Đồng Tâm này là cơ sở dạy học giấy phép lái xe oto b1 chất lượng rất tốt ở Hồ Chí Minh, không biết có đúng không nhỉ mọi người, có ai từng học ở đây không thấy chất lượng nó đúng cao không mọi người.
asked in Vấn đề khác by (260 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Không biết trung tâm Đồng Tâm mà bạn nhắc đến có phải là trung tâm Đồng Tâm này không https://truongdaotaolaixehcm.com/dao-tao-lai-xe-hang-b1-b2, nếu đúng là nó thì đúng rồi bạn, chất lượng ở đây rất tốt, nhân viên cũng rất nhiệt tình, mình đến học ở đây rồi, hài lòng lắm
answered by (240 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 59 views
0 like 0 dislike
1 answer 67 views
0 like 0 dislike
1 answer 49 views
0 like 0 dislike
1 answer 195 views
0 like 0 dislike
1 answer 52 views
Loading...
...