Loading...
0 like 0 dislike
32 views

Mình có cái giấy phép lái xe b2, cũng vì dùng lâu rồi nên bây giờ nó cũ nát lắm rồi nên cũng muốn đổi cái bằng sang thẻ nhựa để trong ví cho nó tiện, nhưng vì đã bị mất hồ sơ gốc rồi, mọi người có biết nơi nào nhận đổi sang thẻ pet nhanh chóng và tiện lợi thì hướng dẫn mình với nha
asked in Vấn đề khác by (240 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Ở đây có thông tin hướng dẫn nè https://truongdaotaolaixehcm.com/cap-lai-bang-ho-so-goc-bi-mat, bạn vào đọc tham khảo đi nha, chỗ này làm dịch vụ cũng rất tốt dó bạn ạ
answered by (220 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 99 views
0 like 0 dislike
1 answer 70 views
0 like 0 dislike
1 answer 49 views
0 like 0 dislike
1 answer 23 views
0 like 0 dislike
1 answer 80 views
Loading...
...