Loading...
0 like 0 dislike
12 views

Da minh dạo này lên nhiều mụn đầu đen ghê, nghe nhiều người bảo là đi lấy mụn thì điều trị mới hết được nên cũng muốn thử xem như thế nào. Mọi người nghĩ có nên lấy mụn không và nếu lấy thì đến clinic nào mới đảm bảo. Mình ở Hồ Chí Minh ạ
asked in Vấn đề khác by (280 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Đúng rồi bạn, mụn nên lấy sạch nhân thì mới điều trị được dứt điểm. Mình từng lấy mụn bên chỗ Miss Trâm, họ lấy rất sạch mà lại ít thâm. Cũng được tư vấn về loại mụn rất nhiệt tình. Bạn có thể qua đây nha. Thông tin bên đó dây nè http://thammymisstram.vn/tu-van-phuong-phap-tri-mun-phu-hop-tung-loai-da/
answered by (240 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 394 views
0 like 0 dislike
1 answer 139 views
0 like 0 dislike
1 answer 12 views
0 like 0 dislike
1 answer 21 views
0 like 0 dislike
1 answer 20 views
Loading...
...