Loading...
0 like 0 dislike
18 views

Quận 12 nhà mình ai có biết được ở đâu thi giấy phép lái xe oto b2 không ạ, em đi tìm mấy hôm nay nhưng vẫn chưa tìm được. Ai có thông tin gì cho em xin được không ạ
asked in Xã hội by (260 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mình có biết bên trung tâm thi bằng này uy tín chất lượng lắm nè bạn https://truongdaotaolaixehcm.com/dao-tao-lai-xe-hang-b1-b2/, bạn thử qua đó trao đổi rồi đăng ký với bên trung tâm nha
answered by (280 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 16 views
0 like 0 dislike
1 answer 47 views
47 views asked Sep 6, 2018 in Xã hội by anhquan (240 points)
0 like 0 dislike
0 answers 18 views
0 like 0 dislike
1 answer 24 views
0 like 0 dislike
1 answer 26 views
Loading...
...