Loading...
0 like 0 dislike
84 views

cập nhật cho mình vài địa chỉ bán bsd ngon, nguyên chất được không mng nhỉ? mua về làm quà cho người quen nên cần chỗ bán hàng ổn chứ k sẽ lại bị chửi cho sml mất =))

asked in Sức khỏe by (140 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

ấy tham khảo địa chỉ này nha http://kentary.com/shop/bot-san-day-nguyen-chat-kentary thấy khá nhiều review tốt về chỗ này á 
answered by (160 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 31 views
31 views asked Mar 11, 2018 in Vấn đề khác by kiman2 (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 110 views
0 like 0 dislike
1 answer 64 views
0 like 0 dislike
0 answers 16 views
0 like 0 dislike
1 answer 54 views
Loading...
...