Loading...
0 like 0 dislike
57 views

Cho em hỏi xíu, đất nghĩa trang bây giờ có sổ đỏ hả mọi người. Sẵn tiện cho em hỏi đất nghĩa trang gia đình Hoa viên Nghĩa Trang Bình Dương có sổ đỏ không? Nhà em dự định mua đất nghĩa trang ở đó. Ai có kinh nghiệm thì chỉ giúp em với
asked in Vấn đề khác by (180 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Không có chuyện đất nghĩa trang gia đình được cấp sổ đỏ nha bác. Sổ đỏ chỉ đươc cấp cho toàn bộ khu đất nghĩa trang chứ không được phép cấp cho bất cứ riêng một ai. Ở Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương những ai mua đất thì có thể chứng minh và đảm bảo quyền sử dụng đất của mình bằng hợp đồng mua bán đất nghĩa trang. Bác lên đây xem nè: http://cphaco.vn/. Hoặc gọi trực tiếp để người ta tư vấn cho: 076.999.0126 - 0896.555.444.
answered by (380 points)

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers 37 views
0 like 0 dislike
1 answer 97 views
0 like 0 dislike
1 answer 45 views
0 like 0 dislike
0 answers 43 views
43 views asked Aug 31, 2018 in Vấn đề khác by quyentu (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 38 views
Loading...
...