Loading...
0 like 0 dislike
15 views

Các chế ơi, có chế nào biết nơi nào xem bói tình cảm ở tp Hồ Chí MInh không nhỉ, tình hình là em gần cưới rồi, nhưng mà 2 đứa dạo này lại hay gây nhau quá, em muốn xem để tìm cách giải quyết ạ
asked in Phong thủy by (240 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Bạn đang tính xem bói gì thế, mình thì hay xem bài tarot, cái này gọi là bói cũng không đúng, nhưng mà đảm bảo bạn đến xem sẽ giải quyết được vấn đề đó nha. Chỗ mìn hay xem là dây nè http://wichita-tarot.com/la-bai-cua-ban/
answered by (220 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 2.6k views
0 like 0 dislike
1 answer 91 views
0 like 0 dislike
1 answer 121 views
121 views asked Aug 10, 2017 in Kinh doanh by nguyennguyetni (1.5k points)
0 like 0 dislike
1 answer 467 views
467 views asked May 10, 2017 in Kinh doanh by thaivien08 (360 points)
0 like 0 dislike
1 answer 53 views
Loading...
...