Loading...
0 like 0 dislike
93 views

Đị̣a điểm nào hiện nay dạy trẻ mẫu giáo chuyên nghiệp nhất mọi người ơi? Mình có tìm hiểu sơ qua trường mẫu giáo Pandakids nhưng không biết có thật sự tốt không. Mọi người cho mình ý kiến với nhé!

asked in Giáo dục by (220 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Pandakids bên quận 1 phải không bạn, nếu đúng là đây http://pandakidsschool.vn thì mình khuyên bạn nên đăng ký cho con theo học ngay và liền nhé. Pandakids có một kế hoạch nuôi dưỡng và dạy trẻ cực kỳ chuyên nghiệp bạn ạ. Qua mỗi khóa học, mỗi môn học thì trẻ đều nắm vững các kiến thức và kỹ năng cơ bản rất tốt. Mình thích và tin tưởng Pandakids lắm.

answered by (260 points)

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers 46 views
0 like 0 dislike
1 answer 42 views
42 views asked Jan 22, 2018 in Giáo dục by hangmy (160 points)
0 like 0 dislike
1 answer 109 views
109 views asked Oct 11, 2017 in Giáo dục by skystar1997 (180 points)
0 like 0 dislike
1 answer 51 views
0 like 0 dislike
1 answer 27 views
Loading...
...