0 votes
in Health by (560 points)

Sẹo lồi trên mặt là điều làm chị em lo lắng mệt mỏi nhất, bởi mụn có thể che nhưng sẹo lồi trên mặt là không thể chối cãi. Sẹo lồi trên mặt thường là do đáp ứng quá thừa của mô với tổn thương da trong quá trình hồi phục vết thương. Tuy nhiên, có thể có sẹo lồi trên mặt cũng từ các chấn thương xảy ra. Sẹo lồi trên mặt thường ngứa và/hoặc đau, thường không tự giảm mà lại có khuynh hướng phát triển trở lại sau khi bị cắt đi.

Cùng Genie cosmetic tìm hiểu nguyên nhân và 4 cách trị dứt điểm qua bài viết dưới đây :

https://geniecorp.vn/seo-loi-tren-mat-nguyen-nhan-va-4-cach-tri/

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
...