Loading...
0 like 0 dislike
158 views
Hồm rồi chí hai nhà tôi có đến chỗ nào chơi thấy người ta có cái hồ cá thủy sinh nhìn đẹp quá... Cứ mấy ngày nay nói hoài và còn cho xem hính chụp lại nữa chứ nên làm minh cũng thấy thích, haha.

Mình cũng thấy nhà cũng không có gì trang tri nên muốn làm một cái hồ nhỏ giống giống như thế đặt ở phòng khách nhìn cho bắt mắc.

Nhưng mình cũng chả biết nơi nào chuyên làm hồ này, nên mình mong các bạn chỉ cho mình biết nơi nào làm với giá tốt mà sản phẩm vẫn chất lượng.
asked in Vấn đề khác by (180 points)

1 Answer

0 like 0 dislike
Nơi chuyên làm hồ cá và hồ thủy sinh đẹp thì bạn có thể đến quận 3. Mình thấy cửa tiệm Hồ Cá Hai Dương làm hồ rất chắc chắn mà tạo thiết kế các cây thủy sinh trong hồ trong tự nhiên đẹp lắm luôn. Và họ có cho cho xem một số sản phẩm và cũng có địa chỉ trên: http://www.hocahaiduong.com/

Tại lúc trước nhà cô mình có từng kêu thợ ở đây làm một cái rồi. Nhưng về giá cả thì cũng được đó, còn khoảng bao nhiêu thì bạn nên gọi điện hỏi xem và nói rõ kích thích hay yêu cầu gì đó để người ta tính chứ.
answered by (260 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 156 views
0 like 0 dislike
0 answers 110 views
0 like 0 dislike
1 answer 145 views
0 like 0 dislike
1 answer 112 views
0 like 0 dislike
1 answer 165 views
Loading...
...