Loading...
0 like 0 dislike
80 views
Mình là sinh viên năm 4 của đại học tài chính - marketing, mình đang thực tập ở một công ty vừa khởi nghiệp nhưng tình hình kinh doanh đang tiến triển tốt. Hiện cty mình muốn tìm một phần mềm chăm sóc khách hàng online để chuyên nghiệp hoá quy trình. Có anh/ chị/ bạn nào biết về phần mềm này không ạ? Có thể suggest mình không?

Đang bế tắc :(((
asked in Công nghệ thông tin by (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 194 views
0 like 0 dislike
0 answers 121 views
0 like 0 dislike
0 answers 111 views
0 like 0 dislike
0 answers 11 views
0 like 0 dislike
1 answer 87 views
Loading...
...