Loading...
0 like 0 dislike
98 views

Với chiếc xe đạp gấp mà kích cỡ 26 inch nên tìm đến ở đâu mua với giá ổn định nhất ạ cả nhà?
Vì em thấy sao thị trường xe đạp nhập nó loạn quá luôn, kiểu chiếc này chiếc kia lộn tùng phèo lên cả á

asked in Vấn đề khác by (820 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Chắc do bạn tìm đến mấy chỗ không đảm bảo thô chứ có gì đâu mà lộn à.
Tui mua xe đạp bên chỗ Khai Sáng hồi giờ có sao đâu kể cả việc là tui gới thiệu người qua mua nhiều đỗi mà khi đến sửa xe được miễn phí đó.
Nếu tư vấn thì chắc gặp nhau chứ còn nếu mà xem thì ở link đây http://xedapkhaisang.com/danh-muc/xe-dap-gap/

answered by (260 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 208 views
0 like 0 dislike
0 answers 94 views
0 like 0 dislike
0 answers 64 views
0 like 0 dislike
0 answers 100 views
0 like 0 dislike
1 answer 39 views
Loading...
...