Loading...
0 like 0 dislike
134 views

Hichic, mình mới nhận việc thư ký cho một công ty ở gần nhà ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Công việc cũng không nhiều khó khăn chỉ có việc mình phải tìm chỗ và liên hệ với mấy chỗ bán máy móc cho công ty, trong đó có máy nén khí công nghiệp, vì thế để tiện thì mình tìm chỗ gần gần ở tại địa phương thôi, có bạn nào biết địa chỉ nào gần thì chia sẻ cho mình nhé!

asked in Vấn đề khác by (260 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Nếu nhu cầu công việc cần dùng nhiều máy thì sao bạn không liên hệ với nhà máy lắp ráp máy nén khí luôn đi cho giá thành thấp. Máy được lắp ráp ngay tại nhà máy thì sẽ chất lượng hơn như độ bền cao, độ ồn thấp và chế độ bảo hành cũng tốt. Địa chỉ web của nhà máy đó nè http://www.tu-seiki.com/.

answered by (440 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 95 views
0 like 0 dislike
1 answer 88 views
0 like 0 dislike
1 answer 164 views
0 like 0 dislike
1 answer 51 views
0 like 0 dislike
1 answer 98 views
Loading...
...