Loading...
0 like 0 dislike
210 views

Mấy mẫu xe đạp gấp bên Châu Âu hiện giờ ở Sài Gòn có nơi nào bán không nhở?
Mấy mẫu đẹp đẹp mà chất Châu Âu nhất alf Anh một tí đó, nếu có ai biết cho cái ý kiến tham khảo với nè.
Tại vì hiện giờ cũng đang cần mua rồi, thấy cũng đủ điều kiện để mua rồi á

asked in Vấn đề khác by (1.5k points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mẫu Châu Âu, Mỹ đều có trong danh sách này http://xedapkhaisang.com/danh-muc/xe-dap-gap/ tui đảm bảo luôn.
Bao luôn bạn nhé, cứ vào tham khảo.
Cũng như an tâm khi mua bên này bạn sẽ có giá ưu đãi cũng như được niêm yết rồi không sợ thách, sợ hét giá đâu

answered by (1.1k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 41 views
0 like 0 dislike
1 answer 100 views
0 like 0 dislike
0 answers 19 views
0 like 0 dislike
1 answer 41 views
0 like 0 dislike
1 answer 67 views
Loading...
...