Loading...
0 like 0 dislike
189 views

Anh em có thấy bên quận 5 có nơi nào chuyên bán mấy loại giấy in barcode không ạ?
Em mới chuyển nhà lên đây nên chưa có rành, chưa có biết rõ được chỗ nào có bán mà hiện tại quán đang cần mua

asked in Khoa học by (680 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Giấy in của bên thế giới mã vạch nè http://thegioimavach.com/giay-in-ma-vach
Dịch vụ chuyên môn của họ rất tốt về giá cả cũng như chất lượng.
Và hầu hết các loại giấy in mã vạch bên này bán đều là những thương hiệu có tên tuổi

answered by (1.1k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 178 views
0 like 0 dislike
1 answer 52 views
0 like 0 dislike
1 answer 26 views
0 like 0 dislike
1 answer 108 views
0 like 0 dislike
1 answer 42 views
Loading...
...