Loading...
0 like 0 dislike
155 views

Cần tìm cửa hàng ở quận 10 bán các thiết bị như FR-A740-0.75K giá rẻ nè.
Nếu giá mềm lấy số lượng lớn lâu dài luôn.
Có thông tin hay có cung cấp cứ share cho mình nhé, mình cảm ơn lắm lắm

asked in Khoa học by (680 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Trước giờ có mua chưa?
Hay là giờ mới tìm hiểu về mấy dòng này?
Các dịch thông tin của bên này nè http://hoangphong.vn/bien-tan-mitsubishi-fr-a740-3p-380-480v-0-75kw-fr-a740-0-75k/
Và hoàng phong là đại lý cung cấp, cấp 1 đó hén

answered by (1.1k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 158 views
0 like 0 dislike
1 answer 122 views
0 like 0 dislike
1 answer 101 views
0 like 0 dislike
1 answer 94 views
0 like 0 dislike
1 answer 103 views
Loading...
...