Loading...
0 like 0 dislike
22 views

Mấy loại xe đạp thể thao chuyên dụng để đổ đèo thì ở đâu bán nhở?
Tại nhìn mấy clip mấy anh em đi phượt chuyên đổ đèo rồi quay lại đẹo và thích quá.
Mấy anh em là mấy clip trên mạng á kaka chứ nếu có anh em mạo hiểm thế tui đã hỏi ở đâu rồi hehe

asked in Kinh doanh by (300 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Cần mua xe đạp cứ đến Khai Sáng.
Chắc bạn chưa nghe cái này nhưng mà đối với người chơi xe đạp ở sài thành thì họ nghe câu này và nói chuyện đó.
Vì sao à vì đây http://xedapkhaisang.com/danh-muc/xe-dap-the-thao/ chuyên là các loại xe đạp nhiều các mẫu xe nè.
Bạn tham khảo đi

answered by (1.1k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 110 views
0 like 0 dislike
1 answer 41 views
0 like 0 dislike
1 answer 100 views
0 like 0 dislike
1 answer 13 views
0 like 0 dislike
1 answer 22 views
Loading...
...