Loading...
0 like 0 dislike
502 views

Các bạn ơi, các bạn có biết về các địa chỉ ở sài gòn những địa chỉ và địa điểm nào ở sài gòn này họ có chuyên về xem bói, coi bói bài tây không ạ?
Tại em không thích xem các bà cô hay chỉ tay này kia á.
Thấy mấy cái đó nó ít thực tế hơn nhiều.

asked in Kinh doanh by (360 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Xem bài tây là bài thế nào bạn ơi, hay bạn xem bài tarot đi được không?
Bài tarot cũng là bài tây và khá là hay mà.
Như đây https://www.facebook.com/zenchi.tarot/ là địa chỉ xem tarot chuyên nhất nhất

answered by (460 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 101 views
0 like 0 dislike
1 answer 133 views
133 views asked Aug 10, 2017 in Kinh doanh by nguyennguyetni (1.5k points)
0 like 0 dislike
1 answer 69 views
0 like 0 dislike
1 answer 51 views
0 like 0 dislike
1 answer 2.7k views
Loading...
...