Loading...
0 like 0 dislike
68 views

Muốn mua các loại cảm biến giống như con sensor E3JK-DR12-C 2M thì mình nên mua chỗ nào để có chiếc khấu tốt nhất?
Dịch vụ công ty nào cung cấp hàng cấp 1 và chất lượng?
Mọi người cho em lời khuyên tham khảo được không ạ

asked in Thể thao by (1.5k points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Với lời khuyên tham khảo dành cho bạn hiện tại thì bạn mua bên trang http://hoangphong.vn/ là chuẩn nhất nhé.
Dịch vụ bên trang này khá là tốt dành riêng cho những người chuyên hoặc không rành luôn.
Tại bán 1 loại hàng và 1 loại giá mà cần gì phải rành hay không rành.
Lúc đầu tui mua lơ ngơ mà được giới thiệu nên rất là okie

answered by (340 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 37 views
0 like 0 dislike
1 answer 105 views
0 like 0 dislike
1 answer 77 views
0 like 0 dislike
1 answer 27 views
27 views asked Apr 12, 2018 in Kinh doanh by quynhanh13 (280 points)
0 like 0 dislike
1 answer 96 views
Loading...
...