Loading...
0 like 0 dislike
100 views

Mình thì được ông chú bên Mỹ về tặng cho chiếc xe đạp thể thao leo núi chính hiệu luôn.
Mà giờ nó hư một số các chi tiết cũng như linh kiện mà không biết nơi nào có thể tin tưởng được để mà liên hệ sữa chưa giá tốt cái á.

asked in Âm nhạc by (640 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Khai sáng đó bạn.
Xe bạn cùng với dòng nào trên đây https://xedapkhaisang.com/danh-muc/xe-dap-the-thao/
Đây là các xe đạp thể thao tốt nhất nè, vả lại mình muốn cho bạn biết về các dòng xe đạp này có để gọi và liên hệ cho nhanh.
Chứ còn xe nào cũng sửa được cả

answered by (240 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 110 views
0 like 0 dislike
1 answer 41 views
0 like 0 dislike
1 answer 22 views
0 like 0 dislike
0 answers 19 views
0 like 0 dislike
1 answer 13 views
Loading...
...