Loading...
0 like 0 dislike
38 views

Công ty VisaPm làm visa đi Đài Loan có đáng tin không vậy mấy bác. Đang có chút việc cần qua đó gặp khách hàng thì mình nên là loại visa nào đây? Các bác đi qua cho em chút lời khuyên ah?

asked in Du lịch by (180 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Bạn làm dạng đi công tác đó. Cái này hình như phải có thư mời công tác nữa. Bạn cứ vào trang http://visapm.vn/visa-dai-loan.html để xem thông tin, nếu có gì không hiểu thì pm hỏi họ. Nghe nói bên này cũng uy tín, chất lượng lắm. Mong bạn tìm được chỗ ưng ý.

answered by (220 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 53 views
53 views asked Nov 28, 2017 in Du lịch by yennhan (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 24 views
0 like 0 dislike
1 answer 63 views
0 like 0 dislike
1 answer 46 views
0 like 0 dislike
2 answers 67 views
Loading...
...