Loading...
0 like 0 dislike
319 views
Chào cả nhà

Em là nữ sinh năm 1991 tuổi mùi, vậy em muốn chọn tuổi kết hôn lấy chồng tuổi nào thì hợp nhất

Vì ông bà mình nói nếu tuổi vc xung khắc hay kỵ nhau thì rất khó sống chung

Hãy cho em vài lời khuyên
asked in Hôn nhân & Gia đình by (120 points)

2 Tr? l?i

0 like 0 dislike
em tuoi mùi thì lấy ck tuoi mẹo 87 la hop tuoi nhất luon
answered by (330 points)
0 like 0 dislike
91 thì lấy 88 và 87 sẽ hợp nhé bạn
answered by (540 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 166 views
0 like 0 dislike
1 answer 57 views
0 like 0 dislike
1 answer 20 views
20 views asked Feb 12, 2018 in Vấn đề khác by phanngocvu (200 points)
0 like 0 dislike
4 answers 160 views
160 views asked Jan 24, 2017 in Giáo dục by Khả Khả (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 89 views
Loading...
...