Loading...
0 like 0 dislike
59 views

Nhà mình đang trong quá trình xây dựng, mình thì tính lắp đặt quạt hút dân dụng để thông gió và hút mùi khói bếp nhưng lại băn khoăn không biết nên mua quạt hút ở đâu mới được hàng tốt nhất chứ bây giờ hàng Tàu nhiều lắm nên mình sợ huhu.

asked in Vấn đề khác by (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 78 views
0 like 0 dislike
1 answer 86 views
0 like 0 dislike
1 answer 31 views
0 like 0 dislike
1 answer 114 views
0 like 0 dislike
1 answer 52 views
52 views asked Nov 20, 2017 in Vấn đề khác by oanhto (120 points)
Loading...
...